Oletko miettinyt, mitä vastuullisuus omassa yrityksessäsi on?

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Blogit

Vastuullisuusvalmennuksilla tukea ja työkaluja

Vastuullisuusvalmennuksilla tukea ja työkaluja

Vastuullisuus on keskeinen osa menestyvän yrityksen toimintaa ja on parhaimmillaan yrityksen kilpailuetu. Vastuullisuusvalmennusta mikroyrityksille tarjoava ViVa-hanke on saavuttanut konkreettisia tuloksia mitkä eivät ole jääneet huomaamatta. Rahoituksen hankkeelle...

Mitä vastuullisuus tarkoittaa?

Tänä päivänä vastuullisuus on keskeinen osa menestyvän yrityksen toimintaa. Myös mikroyrityksen on tärkeää pohtia, mitä vastuullisuus sen omassa toiminnassa tarkoittaa ja miten viestiä siitä asiakkaille. Vastuullinen yritys on maineeltaan luotettava ja arvokas asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden näkökulmasta.
Vastuullisuusvalmennuksessa mikroyrittäjä pääsee tekemään yrityskohtaisen vastuullisuussuunnitelman. Valmennuksen toimenpiteillä yritys voi kehittää liiketoimintaansa ja kilpailukykyänsä jo pienillä teoilla!

Vastuullisen toiminnan perusta – ihmiset, talous ja ympäristö

Vastuullisen yrityksen toiminta on luotettavaa, taloudellista, yhteiskunnallisesti hyväksyttävää ja ympäristöä kunnioittavaa. Kaiken taustalla on YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030.

Vastuullisuusteemat

Ymparistövastuullisuus

Ympäristövastuullisuus

Tieto ympäristökysymyksistä ja motivaatio kestävän kehityksen edistämiseen ovat usein lähtökohtana ympäristövastuulliseen toimintaan. Kun yritys tuntee oman toimintansa ympäristövaikutukset, noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa muutostarpeet ja kehittää toimintaansa, se toimii vastuullisesti.

Sosiaalinen vastuullisuus

Sosiaalinen vastuullisuus näkyy sisäisesti henkilöstön hyvinvointina ja ulkoisesti lähiympäristöä ja paikallismarkkinaa välittömästi tukevana toimintana. Mikroyrityksillä on isoja yrityksiä paremmat edellytykset tehdä ketteriä muutoksia vastuullisuustoimiinsa.

Sosiaalinen vastuullisuus
Taloudellinen vastuullisuus

Taloudellinen vastuullisuus

Taloudellinen kestävä kehitys on tasapainoista talouskasvua ilman velkaantumista ja pääomavarantojen ylikuluttamista. Toimintaa, joka huomioi ympäristön kantokyvyn ja tulevat sukupolvet. Yrityksen taloudellinen vastuu lähtee liikkeelle hyvästä hallintotavasta ja sillä on havaittu olevan monia yhteyksiä taloudelliseen menestymiseen, imagoon ja brändiin.

Vastuullisuus ja viestintä

Kestävyydestä viestiminen lähtee asiakkaiden tuntemisesta sekä yrityksen oman kestävän toiminnan tiedostamisesta. Yrityksen on tärkeää viestiä siten, että se vetoaa kohderyhmään ja sen merkitys ymmärretään.

Vastuullisuus ja viestintä

Mikroyrityksen valmennusohjelma vastuullisuuteen

Mikroyritysten vastuullisuusvalmennus on helppo ja vaivaton tapa päivittää omaa osaamistaan ja laatia samalla oman yrityksen vastuullisuussuunnitelma. Pohdimme yhdessä, miten toteuttaa vastuullisuustoimenpiteitä yrityksen arjessa sekä viestiä niistä asiakkaille ja sidosryhmille. Valmennus kestää 6 kk, sisältäen 10 h valmennusta ja itseopiskelumateriaalit.

Valmennusohjelman sisältö

 • lähtötilannekysely ja nykytilahaastattelu
 • verkkovalmennus neljään vastuullisuusteemaan: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu, taloudellinen vastuu sekä vastuullisuus ja viestintä
 • verkkovalmennus koostuu itseopiskelumateriaalista ja asiantuntijaluennoista
 • yritysvierailut vastuullisuutta hyödyntäviin yrityksiin
 • lähivalmennusta pienryhmissä, oman vastuullisuussuunnitelman laatiminen – ViVa RoadMap
 • loppuarviointi ja palautekeskustelu
 • todistus suoritetusta vastuullisuusvalmennuksesta.

Osallistumalla valmennukseen

 • laadit yrityskohtaisen vastuullisuussuunnitelman
 • opit käytännönläheisiä ratkaisuja vastuullisuuden kehittämiseen
 • edistät kilpailukykyäsi ja mainearvoasi vastuullisuuden kautta
 • opit viestimään yrityksesi vastuullisuudesta
 • saat yrityskohtaista valmennusta ja palautetta vastuullisuuden kehittämiseen.

Valmennusohjelman aikajana

Kurssin aikajana
Kurssin aikajana

Miten voin osallistua valmennukseen?

Valmennukseen voivat osallistua Pohjois-Pohjanmaan eteläosan pien- ja mikroyritykset (< 10 henkilöä) Nivala-Haapajärven, Haapaveden-Siikalatvan ja Raahen seutukunnista ja Kalajoen kaupungista.

Valmennusohjelma toteutetaan kolme kertaa ja mukaan otetaan yhteensä noin 60 osallistujaa.

Lisätietoja valmennuksesta

Alina Pihlajaniemi
projektityöntekijä
[email protected]
050 473 9494

Heidi Pasanen
maaseutuyritysasiantuntija
[email protected]
044 469 1388

Jaana Jeminen
projektipäällikkö
[email protected]
050 591 6216

Kerttu Saalasti Instituutti - Oulun Yliopisto
Centria
Nihak
Kalajoki