Tiekartta ympäristovaikutusten pienentamiseksi Case Lämmöntuotanto

24.4.2023
| Riina Varila

Ilmastoindikaattori-hankkeen tuottama Tiekartta ympäristovaikutusten pienentämiseksi.

Ilmastoindikaattori_Lammontuotannon-vahahiilinen-tiekartta