Vastuullisuusvalmennuksilla tukea ja työkaluja

Vastuullisuusvalmennuksilla tukea ja työkaluja

Vastuullisuus on keskeinen osa menestyvän yrityksen toimintaa ja on parhaimmillaan yrityksen kilpailuetu. Vastuullisuusvalmennusta mikroyrityksille tarjoava ViVa-hanke on saavuttanut konkreettisia tuloksia mitkä eivät ole jääneet huomaamatta. Rahoituksen hankkeelle...
Arvot – merkityksellisiä valintoja

Arvot – merkityksellisiä valintoja

Pohtiessamme asioita, jotka ovat itselle tärkeitä elämässä, on kyse arvoista. Arvot kuvastavat niitä asioita, joita pidämme oikeina ja joiden mukaan omasta mielestä kannattaa elää. Arvot vaikuttavat valintoihimme. Päätöksiä on helpompi tehdä ja asettaa tavoitteita,...
Yritysten vastuullisuus on nouseva megatrendi

Yritysten vastuullisuus on nouseva megatrendi

Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) astuivat voimaan vuoden 2016 alussa. Ne sitovat niin köyhiä kuin rikkaitakin maita eli ne ovat universaaleja. YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tarkoituksena on kääntää globaali kehitys...